Call Us +919700704217
Advanced
Search
  1. Home
  2. Health Forum
  3. मला कानाच्या मशीननी स्पष्ट ऐकायला येत नाही।।
Don't Confuse ?????

Get Your Solution

Ask Query To Qualified Professionals! And Get Answer !!!!!!!!

Health Form

नमस्कार सर
मी यवतमाळ चा राहणारा आहे।
मला ऐकण्याचा त्रास असल्यामुळे मी कानाच्या डॉक्टरांकडे गेलो, त्यांनी तपासणी करून मला सांगितले की, आता ऐकण्यासाठी मशीन वापरावे लागेल, डिजिटल मशिननी चांगला फायदा होईल, व एकदम स्पष्ट ऐकायला येईल.

मग मी महिनाभर खूप (online) सर्च केलं, व स्वस्त मिळत आहे म्हणून अमेझॉन मधून डिजिटल मशीन विकत घेतलं, पण त्या मशीन नि सुद्धा मला ऐकायला येत नाही.

मशीन ज्यांनी पाठवलं ते फोन उचलत नाही,
आणि कंपनी मध्ये फोन केला तर ते म्हणताय की online hearing aid purchase केल्यास Warranty येत नाही.

आता मला कळत नाही काय करावं, मला मार्ग सांगावा, एखादा यवतमाळ चा पत्ता सांगावा जेणेकरून मी दुरुस्त करून घेईल

Leave Your Answer